Security audit

Uw IT omgeving werkt 24/7 maar is die zo veilig als u denkt ?

Eénmalige of maandelijkse audit.

Per 1-1-2016 zijn organisaties verplicht om datalekkage te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat bij een data lek achteraf getoetst wordt of uw informatiebeveiliging op orde is. Met behulp van security-software controleren wij uw netwerk en ontvangt u een gedetailleerd rapport met de gevonden kwetsbaarheden en bijhorende oplossingen.

firewall audit, Webroot antivirus, geavanceerde firewall

Wij bieden onze klanten een tweetal audits aan:

1.We controleren éénmalig of uw organisatie in de huidige situatie van buitenaf voldoende is beschermd. Eénmalige audit & rapportage voor

€ 149,00 

2.Wij testen maandelijks op zwakke plekken van buitenaf voor € 15,00 per maand

Bij beide audits ontvangt u een uitgebreide rapportage. De audits worden uitgevoerd door gecertificeerde security-specialisten. CEH (Certified Ethical Hacker)